หน้าหลัก / ลูกไม่ยอมกินข้าว ตัวเล็ก น้ำหนักน้อยลูกไม่ยอมกินข้าว ตัวเล็ก น้ำหนักน้อย

โดย - บี มามี๊ต่าต๋า


เด็กวัยใกล้ขวบ น้ำหนักจะไม่ขึ้นมากเหมือนช่วง 6 เดือนแรก ถ้าส่วนสูงดี ก็ใช้ได้ แต่ถ้าน้ำหนักน้อยไป ให้ปรับเปลี่ยนประเภทอาหาร และควรสร้างบรรยากาศที่กระตุ้นให้ลูกอยากอาหาร

เด็กวัยใกล้ขวบ น้ำหนักจะไม่ขึ้นมากเหมือนช่วง 6 เดือนแรก ถ้าส่วนสูงดี ก็ใช้ได้ เราอยากให้ไปทางสูงมากกว่าทางกว้าง เรื่องผอม โด๊ปไม่ยาก แต่ถ้าปล่อยให้อ้วนแต่เล็ก จะเสียใจทีหลัง เพราะจะลดยากมาก

อาหารหลักของเด็กวัย 1 ขวบขึ้นไปคือข้าว นมเป็นเพียงอาหารเสริม ที่สำคัญคือช่วงกลางวันให้กินข้าว + กับข้าวมากหน่อย เน้นโปรตีนมากกว่าแป้ง