หน้าหลัก / น้ำนมแม่ในตู้เย็น ในกระติกน้ำแข็ง เก็บได้นานเท่าไหร่น้ำนมแม่ในตู้เย็น ในกระติกน้ำแข็ง เก็บได้นานเท่าไหร่

เก็บน้ำนมได้นานเท่าไร?


ถ้าเป็นไปได้การดูดจากเต้าแม่โดยตรงดีที่สุด เพราะจะได้คุณภาพของน้ำนมครบถ้วน แต่ในกรณีจำเป็นที่คุณแม่จะต้องออกไปทำธุระนอกบ้านหรือไปทำงาน นมที่คุณแม่บีบหรือปั๊มเก็บไว้ในตู้เย็น คุณภาพอาจลดไปบ้าง แต่ก็ยังมีสิ่งที่ดีๆ รวมทั้งภูมิคุ้มกันจำนวนมากอยู่ ดังนั้นคุณค่าของนมแม่แช่เย็นก็ยังดีกว่านมผงมากมายนัก
ภาชนะที่เก็บอาจเป็นถุงเก็บน้ำนม หรือขวดแก้วที่ผ่านการทำลายเชื้อด้วยความร้อนแล้ว ควรเก็บน้ำนมในปริมาณที่พอกินในแต่ละมื้อ เวลาเก็บ ถ้าภาชนะที่ใส่เป็นขวด ให้เหลือที่ว่างในขวดไว้ประมาณ ¼ - ½ นิ้ว ปิดฝาขวดให้สนิท แต่ไม่ต้องแน่นมากเกินไป แต่ถ้าเป็นถุงเก็บน้ำนม ให้รูดซิปปิดให้สนิทโดยเหลือที่เผื่ออากาศในถุง เพราะน้ำนมที่แช่แข็งจะเกิดการขยายตัว


หลักการของการเก็บน้ำนมในตู้เย็นในที่อุณหภูมิยิ่งต่ำและคงที่ จะยิ่งเก็บได้นาน อากาศร้อนจะมีผลต่อการเก็บรักษาอุณหภูมิของตู้เย็น

 

ระยะเวลาในการเก็บ


จากคำแนะนำของ UNICEF & WHO

ที่อุณหภูมิห้อง


ในตู้เย็น

ความแตกต่างของก้อนให้ความเย็น

 

ที่มา เอกสารงานประชุมนมแม่แห่งชาติครั้งที่ 1. หน้า 202-3.