หน้าหลัก / เก็บน้ำนมในตู้เย็น 2 ประตู มีนมอยู่เยอะ ไฟฟ้าจะดับหลายชั่วโมง ทำอย่างไรดีเก็บน้ำนมในตู้เย็น 2 ประตู มีนมอยู่เยอะ ไฟฟ้าจะดับหลายชั่วโมง ทำอย่างไรดี

ถ้ารู้ล่วงหน้า สามารถเตรียมการได้

 

  1. นำของที่ไม่จำเป็นออกจากตู้เย็นให้มากที่สุด เพื่อลดปริมาณของที่จะมาแย่งใช้ความเย็น
  2. คืนก่อนที่ไฟจะดับจนถึงเวลาที่ไฟดับ ให้ปรับอุณหภูมิตู้เย็นให้เย็นจัดไว้
  3. ถ้าย้ายน้ำนมไปฝากแช่แข็งที่บ้านอื่นได้ก็ดี (แต่ถ้าไฟดับพียง 3 – 4 ชั่วโมง ก็อาจไม่จำเป็น)
  4. ถ้าไม่ได้ ก็ใช้แผ่นเก็บรักษาความเย็น ( ice pack ) ถ้าไม่มีก็ใช้น้ำแข็งแทน ใส่ไว้ในช่องแช่แข็งเยอะๆ เพื่อเพิ่มความเย็นให้นมที่เก็บไว้
  5. ระหว่างที่ไฟดับ ต้องไม่เปิดตู้เย็นเลย เพื่อรักษาความเย็นไว้ให้มากที่สุด
  6. เมื่อไฟมาแล้ว เปิดตู้เย็นสำรวจน้ำนมที่เก็บไว้ ถ้าน้ำนมที่แช่แข็งไว้ไม่ละลายมากนัก ก็อาจใช้ได้อีกระยะหนึ่ง (แน่นอน คงไม่ได้นานเท่าที่มาตรฐานกำหนดไว้ ) ถ้าละลายไปเยอะ ก็คงต้องย้ายลงมาแช่ชั้นล่าง และรีบใช้ภายใน 3 - 5 วัน ส่วนนมที่แช่อยู่ในชั้นล่างอยู่แล้ว ก็ต้องรีบใช้ก่อน