หน้าหลัก / ระดับ Cholesterol ในแม่ให้นมระดับ Cholesterol ในแม่ให้นม


ระดับของ Cholesterol ในเลือดของแม่ที่ตั้งครรภ์มักจะมีการเพิ่มขึ้นมากกว่าระดับช่วงก่อนตั้ง ครรภ์ แต่อัตราส่วนของ cholesterol HDL ต่อ LDL ก็เพิ่มขึ้นด้วย ( แปลว่า cholesterol ที่เพิ่มนั้นเป็นชนิดที่ดีมากขึ้นด้วย) หลังคลอด ระดับ HDL ในแม่ที่ให้นมแม่ยังคงสูงกว่าแม่ที่ไม่ได้ให้นม ระดับ cholesterol จะกลับสู่ระดับก่อนท้อง ภายใน 3-6 เดือนหลังคลอด ทั้งในแม่ทีให้นมและไม่ได้ให้นม
ลูกที่กินนมแม่ เมื่อติดตามผลไปถึงตอนโต จะมีระดับ Cholesterol ต่ำกว่าคนที่ไม่ได้กินนมแม่ด้วย


ตามรายงานการศึกษาข้างล่างนี้
Does initial breastfeeding lead to lower blood cholesterol in adult life? A quantitative review of the evidence
http://www.ajcn.org/content/88/2/305.long

 

QUOTE:


Does breastfeeding cause a woman to have an elevated cholesterol level? 


During pregnancy, serum cholesterol levels often increase 10 to 50 percent over pre-pregnancy levels. Interestingly, the ratio of "good" cholesterol (HDL) to "bad" cholesterol (LDL) also increases. After delivery, HDL ratios continue to be higher in mothers who breastfeed than in those who do not. However, total cholesterol levels normally return to pre-pregnancy levels within 3 to 6 months of delivery for both breastfeeding and formula-feeding mothers. 


Because of these changes in cholesterol levels, diagnostic cholesterol screening for women who have normal cholesterol levels prior to pregnancy is discouraged during pregnancy and the postpartum period.