หน้าหลัก / แม่เป็นไทรอยด์ ให้นมลูกได้หรือไม่แม่เป็นไทรอยด์ ให้นมลูกได้หรือไม่

กินยาไทรอยด์ขณะให้นมแม่

ให้ได้ แต่ถ้าใช้ยาขนาดสูง ควรติดตามอาการของลูกด้วย


ภาวะไทรอยด์ทำงานผิดปกติมีได้ 2 ลักษณะ

 

ยาเหล่านี้ ถ้าใช้ในขนาดธรรมดาก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าใช้ขนาดสูง ก็อาจแจ้งคุณหมอเด็กที่ดูแลลูกให้ช่วยติดตามการทำงานของไทรอยด์ของลูกด้วย แต่โดยมากคุณหมอจะพยายามปรับขนาดยาให้น้อยเท่าที่จะควบคุมอาการได้ อยู่แล้ว


และหากต้องการลดผลของยา ก็สามารถปรับเวลา โดยกินยาในช่วงที่ลูกจะหลับยาวหรือหลังลูกดูดนมอิ่มแล้วก็ได้