หน้าหลัก / อาหารเสริม เริ่มเมื่อไร เริ่มอย่างไรดีอาหารเสริม เริ่มเมื่อไร เริ่มอย่างไรดี

โดย - บี มามี๊ต่าต๋า

ลำไส้ของลูกจะพัฒนาการย่อยได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเมื่ออายุ 6 เดือนขึ้นไป ดังนั้นควรเริ่มอาหารเสริมเมื่อลูกอายุ 6 เดือน

วิธีเริ่มให้อาหารเสริม