หน้าหลัก / เรื่องนมบริจาคจากคุณแม่ท่านอื่น กับ นมผง อย่างไหนดีกว่ากันเรื่องนมบริจาคจากคุณแม่ท่านอื่น กับ นมผง อย่างไหนดีกว่ากัน


บริจาคนมจะดีไหม

ในด้านคุณภาพ นมแม่ ถึงจะเป็นนมบริจาคย่อมดีกว่านมผงแน่ๆ แต่เป็นห่วงเรื่องอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อ การรับนมบริจาคเป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจ และตกลงกันเอง

แต่ในทางการแพทย์ ที่เป็นห่วง คือมีไวรัสบางชนิดที่ออกทางน้ำนมได้ เช่น ตับอักเสบบี ตับอักเสบซี CMV และอาจมีตัวอื่นที่เรายังไม่รู้ ซึ่งถ้าเป็นแม่ลูกกันเอง เด็กก็จะได้ภูมิคุ้มกันจากแม่มาอยู่แล้ว (ส่วนตับอักเสบบี เราให้ฉีดวัคซีนอยู่แล้วตั้งแต่แรกเกิด)

CMV นี้ไม่ได้เป็นกันทุกคน แต่ถ้าเป็นในคนปกติ แข็งแรงดีจะไม่มีอาการ แต่เมื่อไรที่ร่างกายอ่อนแอ ก็จะมีอาการป่วยได้

ถ้าจะถามว่า แล้วเราตรวจแม่ที่จะบริจาคนมได้หรือไม่ ก็ต้องตอบว่าได้ แต่เราจะไม่ตรวจกัน เพราะวิธีตรวจยากมาก ค่าใช้จ่ายสูงมาก ในประเทศไทย มีที่ตรวจได้เพียงไม่กี่แห่ง

แต่ถ้านมที่บริจาค ไม่มีเชื้อไวรัสพวกนี้อยู่ ก็ถือว่าโชคดี

และถ้ามั่นใจว่าแม่ที่บริจาคสุขภาพดี ไม่มีเชื้อพวกนี้อยู่ การตัดสินใจรับนมบริจาค ก็เป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจ และตกลงกันเอง
ทางที่ดี หาทางกู้น้ำนมให้ลูกได้น้ำนมของคุณแม่เอง น่าจะดีกว่า
หากต้องทราบเรื่องของธนาคารน้ำนม อ่านเพิ่มเติมได้จาก