หน้าหลัก / การให้นมบุตรช่วยร่างกายสร้างกระดูกใหม่การให้นมบุตรช่วยร่างกายสร้างกระดูกใหม่

Mamy_Bee

การให้นมบุตรช่วยร่างกายสร้างกระดูกใหม่


คุณแม่มือใหม่ที่ให้นมบุตรไม่เพียงแต่ให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกแล้ว คุณแม่ยังได้รับผลพลอยได้จากกลไกการสร้างกระดูกใหม่ในร่างกายอีกด้วย

ดร. จูดี้ ฮอปกินสัน กุมารแพทย์และผู้เชี่ยวชาญทางด้านนมแม่จากสถาบันConseil National de Recherches Canada (CNRC) กล่าวว่า แม้การให้น้ำนมบุตรจะทำให้ร่างกายสูญเสียมวลกระดูกในบริเวณสะโพก ข้อมือ และกระดูกสันหลัง กลไกของร่างกายจะสร้างกระดูกใหม่ทั้งหมดเพื่อทดแทนกระดูกที่สูญเสียไปภายในสองปีแรกหลังการคลอดบุตร

ดร. ฮอปกินสัน ยังกล่าวอีกว่า การที่ร่างกายสร้างมวลกระดูกใหม่นั้นเป็นโอกาสที่ช่วยคุณแม่ที่กำลังให้นมบุตรซ่อมแซมกระดูกที่มีการสึกหรออยู่แล้ว โดยทดแทนด้วยมวลกระดูกใหม่ ซึ่งกระดูกที่มีการสึกหรอหรือแตกร้างเล็กน้อย (microfractures) นั้นเป็นสาเหตุของโรคกระดูกพรุนในผู้สูงวัยด้วย
จึงก่อให้เกิดคำถามขึ้นว่า หญิงที่มีความเสี่ยงเรื่องกระดูกพรุนนั้นควรให้นมบุตรหรือไม่


ดร. จูดี้ ฮอปกินสันจึงเฝ้าติดตามมวลกระดูกของแม่ 76 คน เป็นระยะเวลาสองปีหลังคลอด ซึ่งครึ่งหนึ่งของจำนวนแม่นั้นเป็นกลุ่มที่ให้นมบุตร กลุ่มที่สองเป็นแม่ที่ให้นมผสม

ความหนาแน่นของกระดูกในคุณแม่ทั้งสองกลุ่มถูกวัดอย่างสม่ำเสมอด้วยวิธีการสแกน เรียกว่า DXA ซึ่งสามารถวัดพบความแตกต่างเพียงเล็กน้อยของความหนาแน่นของกระดูกในส่วนต่างๆของร่างกาย

และไม่น่าแปลกใจที่ผลการศึกษาได้พบว่าเฉพาะกลุ่มแม่ที่ให้นมบุตรเท่านั้นที่สูญเสียมวลกระดูก อย่างไรก็ตาม ดร. ฮอปกินสันพบว่า ไม่เพียงแต่มวลกระดูกที่สูญเสียไปแล้วจะถูกทดแทนด้วยมวลกระดูกใหม่ แม่ที่ให้นมบุตรเป็นเวลา 9 เดือนหรือน้อยกว่า ยังมีมวลกระดูกเพิ่มขึ้นสามเปอร์เซ็นต์มากกว่าเมื่อคลอดบุตร สำหรับแม่ที่ให้นมบุตรเป็นเวลา 10 เดือนถึง 2 ปีก็พบว่ามีมวลกระดูกเพิ่มขึ้น แม้เพิ่มขึ้นเป็นอัตราที่ช้าลงก็ตาม ดร. ฮอปกินสันเชื่อว่าหากเธอได้ทำการทดลองนี้นานกว่าสองปี มวลกระดูกของแม่ที่ให้นมบุตรเป็นเวลา 10 เดือนถึง 2 ปีจะต้องเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแน่นอน

ในระหว่างการทำวิจัยนี้ ดร. ฮอปกินสันได้พบด้วยว่า การตั้งครรภ์เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของกระดูกของสตรี จึงทำการค้นคว้าเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงในมวลกระดูกของแม่ในช่วงก่อนและหลังคลอดบุตร เพื่อต้องการศึกษาความหนาแน่นของกระดูกในสตรีที่เป็นผลจากการตั้งครรภ์

ทั้งนี้ ดร. ฮอปกินสัน กล่าวว่า “อาหารที่คุณแม่มือใหม่บริโภคจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลถึงระยะเวลาที่ร่างกายจะสร้างมวลกระดูกขึ้นมาใหม่ ซึ่งการสร้างมวลกระดูกครั้งนี้จะส่งผลถึงสุขภาพกระดูกของคุณแม่ในระยะยาว”


ที่มาของบทความ: Hopkinson JM, Butte NF, Ellis K, Smith EO. Lactation delays postpartum bone mineral accretion and temporarily alters its regional distribution in women. J Nutr. 2000; 130(4):777-783.