หน้าหลัก / ให้ลูกดูดนมจากเต้า จะรู้ได้อย่างไรว่าลูกได้รับนมเพียงพอแล้ว?ให้ลูกดูดนมจากเต้า จะรู้ได้อย่างไรว่าลูกได้รับนมเพียงพอแล้ว?


ลูกดูดนมจากเต้า จะรู้ได้อย่างไรว่าน้ำนมเพียงพอ


การที่จะดูว่าลูกได้น้ำนมเพียงพอหรือไม่นั้น ไม่มีความจำเป็นต้องบีบหรือปั๊มน้ำนมออกมาดูปริมาณน้ำนมที่ได้ เพราะการบีบหรือปั๊มจะได้น้ำนมน้อยกว่าการให้ลูกดูดจากเต้าโดยตรง จึงไม่สามารถบ่งบอกถึงปริมาณที่ลูกได้อย่างแท้จริง

วิธีการสังเกตว่าลูกได้นมแม่เพียงพอ
 

สังเกตได้ง่ายๆ ดังนี้