หน้าหลัก / น้ำนมมีสี ผิดปกติไหมน้ำนมมีสี ผิดปกติไหม

รวบรวมโดย กุ๊ก Sansmile


น้ำนมแม่ในระยะ 1-2 สัปดาห์แรกเป็นยอดน้ำนมที่เรียกว่า “หัวน้ำนม” หรือ “น้ำนมเหลือง” (colostrums) มีสีเหลืองใส อุดมไปด้วยพลังงาน โปรตีน วิตามินและเกลือแร่ครบถ้วน และเป็นภูมิคุ้มกันโรคชั้นดีเยี่ยม น้ำนมแม่ในระยะต่อมาจะมีสีขาวหรือขาวออกเหลือง

น้ำนมอาจมี

สีออกชมพูหรือสีเขียวขึ้นอยู่กับอาหารที่แม่ได้รับ เช่นจากสีผสมอาหารที่อยู่ในเครื่องดื่มบำรุงกำลัง พวกสาหร่ายและยังพบได้ในแม่ที่กินผักใบเขียวในปริมาณมากและยังพบในแม่ที่กินวิตามินด้วย
นอกจากนี้หากหัวนมแตกมีเลือดปนออกมาน้ำนมก็อาจมีสีชมพูได้