หน้าหลัก / ลูกดูดนมแม่เหมือนไม่อิ่ม ดูดแล้วดูดอีก แต่ลูกก็ดูปกติดี ไม่สบายใจอยากให้นมผสมเสริม จะดีไหมลูกดูดนมแม่เหมือนไม่อิ่ม ดูดแล้วดูดอีก แต่ลูกก็ดูปกติดี ไม่สบายใจอยากให้นมผสมเสริม จะดีไหม


พญ. ศิราภรณ์ สวัสดิวร


การดูดแล้วปล่อย ดูดแล้วดูดอีก เป็นภาวะที่พบได้ ถ้าลูกไม่มีปัญหาทางเดินหายใจ มีน้ำมูกอุดตัน การดูดบ่อยนี้อาจเป็นจาก


การได้รับนมผสมร่วมกับนมแม่ในระยะลูกยังเล็กๆ โดยเฉพาะ 6 เดือนแรก จะมีผลเสียต่อการได้รับประโยชน์จากนมแม่ คือ